گزارش یک مورد تومور بدخیم تخمدان
مطلبی برای نمایش وجود ندارد

گزارش یک مورد تومور بدخیم تخمدان

خانمی 74 ساله با توده شکمی و درد مراجعه کرده وG8P8L4D  بودند . ایشان در 50 روز اخیر متوجه توده ای در شکم خود شده بودند از دو سال قبل نیز درد داشتند . 2 ماه اخیر کاهش وزنی معادل 10 کیلو داشتند .در معاینه یک توده حدود 20 در 20 سانت و Fix  در سمت چپ لگن داشتند که تا حد ناف بالا رفته بود .

لنف آدنوپاتی اینگونیال راست و چپ داشت . سونوگرافی بیمار توده کیستیک مولتی لوکولار به قطر 20 سانتی متر در لگن دیده شد. که در درجه اول مربوط به توده های تخمدانی می باشد رحم به دلیل بزرگی توده قابل رویت نبود . در IVP  بیمار کلیه چپ ترشح نداشته و در گرافی ها نمودار نگردید . اثر فشاری بر سمت چپ فوندوس مثانه دیده شد .

در سی تی اسکن هیدرونفروز شدید کلیه راست طرح کننده اثر فشاری بر حالب کلیه راست است . در ضمن در محل کلیه چپ توده کوچک بدون فانکشن و ترشح دیده می شود . لنفادنوپاتی در ارگان های لگنی و متاستاز و کبد و طحال دیده نشد . در سیستم گوارشی انسداد دیده نشد . توده 200 در 210 با منشا لگنی در سمت چپ دیده شد .

یافته های فوق  ، درگیری تومورال تخمدان چپ با منشا اپی تلیال است . مشاوره قلب بیمار High risk  گزارش شد . مشاوره نفرولوژی ، تخریب کلیه چپ و هیدرونفروز شدید آن را گزارش کرده اند ولی به دلیل عملکرد کلیه راست که خوب بوده است ، بیمار قبل از عمل نیاز به دیالیز نداشته و پیگیری پس از عمل توصیه شد .باریم انما ، قبل از عمل نرمال گزارش شده بود . نتیجه آزمایشات بیمار:

HB=1401
PLT=256
HET=4106
CA125=125
BVN=12
CR=0.8
LFT=NORMAL

CPK=961
LDH=650

مشاوره قلب قبل از عمل Mild MRو AIو EF=55%گزارش شده بود و اینکه فشار خون در حین عمل کنترل شود . بیمار با تشخیص کانسر پیشرفته با منشا لگنی لاپاراتومی شد . یک توده سفید رنگ با جدار صاف و عروق بسیار ضخیم که تا جدار طرفی و کف لگن نفوذ کرده بود و کلیه عروق ایلیاک داخلی و خارجی را فرا گرفته بود و به جدار مثانه نیز نفوذ کرده بود .

بیمار تحت جراحی قرار گرفت و رحم و تخمدانها خارج شدند ولی به دلیل نفوذ بسیار عمیق توده به کف لگن و راروپریتوان فقط لنفادنکتمومی کامل پاراآئورت و اطراف ایلیاک و اتیواتور داخلی و خارجی اوتبوراتور داخلی و خارجی صورت گرفت . نمونه اومنتون نیز گرفته شد . سپس بیمار با هموگب و هوشیاری ، به ریکاوری و بعد از آن ICUتحویل داده شد. در ICUپس از دو روز به دلیل فشار خون بالا و سکته قلبی فوت کردند .

عکس مربوط به این جراحی

 


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


مطلبی برای نمایش وجود ندارد