گزارش یک مورد مرگ مادر و جنین بدلیل پارگی زود هنگام کیسه آب
مطلبی برای نمایش وجود ندارد

گزارش یک مورد مرگ مادر و جنین بدلیل پارگی زود هنگام کیسه آب

خانمی 38 ساله از کوهدشت لرستان G4P3I3با بارداری کامل ترم به دلیل درد زایمان به زایشگاه مراجعه کردند . بیمار تحت نظر بوده و دارویی جهت کمک به انقباضات دریافت نمی کردند و فقط کنترل سیر لیبری می شدند . هنگام معاینه واژینال متاسفانه کیسه آب بیمار در دیلاتاسیون 2 سانتی متر پاره شد  و حدود 10 دقیقه بعد بیمار دچار تنگی نفس و سیانوز شدید شدند .

کادر CPRسریع بر بالین مادر حاضر شدند و برای احیای بیمار شروع به احیای قلبی و ریه شدند . متاسفانه جنین IVFDشد . و قلب و تنفس مادر باز گشت . برای خروج جنین نهایت تلاش را کردیم زیرا مادر خونریزی واژینال و رحم هیپرتون داشت که دال بر دکولمان جفت بود . همچنان که کادر محترم بیهوشی بر بالین بیمار بودند و بیمار تحت مانیتورینگ دقیق قلب بود .

دیلاتاسیونی به سرعت زیاد شد و مادر دوباره ایست قلبی کرد . مجداد احیا شد و پرسنل و متخصص زنان نیز نهایت تلاش خود را برای خروج جنین داشتند که متاسفانه احیای قلبی و ریوی مادر دیگر پاسخ نداد و مادر و جنین پسر داخل شکمش با هم Expireشدند . گزارش کالبد شکافی آمبولی خونی ، به صورت Massiveرا داخل ریه ها گزارش کرد .

علت این حادثه پارگی زودرس کیسه آب مادر بود که باید در دیلاتاسیون بیشتر در فاز فعال زایمان و خودبه خود پاره می شد که متاسفانه منجر به جدا شدن جفت (دکولمان) و آمبولی لخته خونی در ریه و مغز مادر شد . جنین از همان ابتدا فوت کرده بود مادر نیز در این موارد بسیار پیش آگاهی بدی دارد و معمولا 90%فوت میکند .


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1
مطلبی برای نمایش وجود ندارد