گزارش یک مورد آمینوسنتزتراپی در پلی هیدرآمینوس شدید
مطلبی برای نمایش وجود ندارد

گزارش یک مورد آمینوسنتزتراپی در پلی هیدرآمینوس شدید

معرفی بیمار :
بیمار خانم 25 ساله   (Gravid3 para1 Death1 Abortion1) سانتی متری که به دلیل پلی هیدرآمنیوس شدید در 28 هفتگی با دیسترس تنفسی مراجعه کرده بود و از 24 هفتگی AFI سی و پنج سانتی متری داشته است .

بیمار بستری شد و 9 بار آمینوسنتز گردید و حدود 8 لیتر مایع آمونیوتیک تخلیه شده و به مرور مشکل بیمار کاهش یافته و در نهایت، 5 هفته بعد در سن 32 هفتگی بارداری به دلیل پره ترم لیبر زایمان زودرس انجام شد و یک نوزاد پسر با آپکار 10 /8 ، سالم و بدون هیچ گونه وضعیت غیر طبیعی متولد شد .

نتیجه گیری :
بر طبق گزارش فوق با انجام آمینوسنتز ، زایمان تا 5 هفته به تاخیر انداخته شد تا بلوغ ریه جنین صورت گیرد .

بحث :
هیدرآمینوس تقریبا در 1% حاملگی ها دیده می شود که با شاخص مایع آمنیوتیک بیش از 24 تا 25 سانتی متر شناسایی می شود . هیدرآمینوس وقتی ثابت می شود که طول عمیق ترین پاکه بزرگ تر و یا مساوی با 8 سانتی متر و اندکس مایع آمنیوتیک بالاتر از 90% پرسنتیال برای سن بارداری باشد . علت آن در دو سوم موارد ، ایدیوپاتیک است .

در یک سوم موارد ، به دلیل ناهنجاری های جنین شامل سیستم اعصاب مرکزی (انسفالی . اسپاینا بیفیدا)، دستگاه گوارش (آترزی مری)، پلی اوری جنین به دلیل سندروم بارتر ، حاملگی دوقلویی به دلیل ترانسفوزیون قل به قل و دیابت مادر می باشد . منشا اصلی مایع آمنیوتیک از 16 هفتگی ، ادرار جنین است .

ممکن است ادرار جنین در اثر دیابت مادر یا سندرم بارتر افزایش یابد . در این سندروم ، پلی هیدرآمینوس ایدیوپاتیک ، پلی اوری جنینی و افزایش کلرید مایع آمنیوتیک وجود دارد . این بیماری ، توبولوپاتی اتوزوم مغلوب است .در آنومالی های باز CNSبه دلیل تراوش مایع مغزی نخاعی و از طرفی به دلیل کاهش وازوپرسین مغزی ، ادرار جنین افزایش می یابد .

در نتیجه مایع آمنیوتیک زیاد می شود . دیابت مادر منجر به هیپرگلیسمی جنین و پلی اوری می شود وAFI  بالا می رود .در ترانسفوزیون قل به قل در دوقلویی ، قل گیرنده دچار پلی هیدرآمینوس می شود . عوارض مادری شامل ناراحتی شکمی ، تحریک پذیری رحمی ، خونریزی پس از زایمان ، کاهش فضای تنفسی به دلیل بالا رفتن دیافراگم و سزارین است .

در این موارد فشار مایع آمنیوتیک افزایش می یابد که مانع Expantionریه جنین می شود و نوزاد پس از تولد دچار مشکل تنفسی می شود . مورتالیتی جنین در اثر افزایش احتمال زایمان پره ترم ، پارگی زودرس کیسه آب و افزایش 30-10% در میزان ناهنجاری جنینی بالا می رود . آسفیکسی به دلیل پرولاپس کورد یا دکولمان جفت نیز ایجاد می شود . برای درمان این بیماران باید تشخیص کامل باشد . شرح حال کامل و معاینه بالینی مادر انجام شود . سونوگرافی دقیق از جنین جهت بررسی آنومالی CNS، دستگاه گوارش ، توراکس ، جدار شکم ، کروموزومی یا کاهش رشد صورت گیرد .

روش مهم تشخیصی و درمانی ، آمنیوسنتز است  که امکان آنالیز کروموزومی ، الکترولیتی ، سطح AFP، آنزیمی و کشت را فراهم می کند . آمینوسنتز و نمونه گیری از ویلوس های جفتی (Chorionic Villus Sampling = CVS) در نیمه اول بارداری ، نتایج تشخیصی بسیار بالایی دارند . فتوسنتز و بیوپسی جنینی نیز در موارد خاصی جهت تشخیص انجام می شود .

برای درمان این بیماران از روشهای دارویی و جراحی استفاده می شود . ایندومتاسین با دوز 50 میلی گرم ، 3 بار در روز می تواند 20-4 روز پس از شروع درمان با کاهش ادرار جنین ، AFIرا کاهش دهد . در ضمن در نوزادانی که دچار سندروم بارتر (Bartter Syndrome) هستند ، پس از تشخیص می توان جهت کاهش پلی اوری ، ایندومتاسین تجویز کرد . وقتی AFIکاهش یافت ، دارو قطع می شود .

استراحت و محدودیت آب و نمک تاثیر ندارد .دیابت مادر باید درمان شود . Amnioreduction، روش شایع و خوبی برای درمان پلی هیدرآمنیوس و سندروم ترانسفوزیون قل به قل (Twin to Twin Transfusion Syndrome = TTTs) است . در سال 2003 ، یک مورد پلی هیدرآمینوس ایدیوپاتیک به دلیل پلی اوری جنین گزارش شد که در 23 هفتگی مراجعه کرده بود . در سن 26 و 27 هفتگی ، 2 بار آمنیوسنتز شد و نوزاد در 29 هفتگی متولد شد که پلی اوری ، هیپوناترمی ، هیپوکالمی و هیپرآلدوسترونیسم داشت .

پس از رد کردن سایر بیماری ها ، سندروم بارتر تشخیص داده شد . در این مورد نیز آمنیوسنتز جهت درمان TTTsعوارض نورولوژیک نوزادان بیش تر از روش لیزر عروق جفتی بوده است . آمنیوسنتز در پلی هیدرآمینوس ، روش بسیار مناسبی جهت کاهش عوارض مادری و جلوگیری از پره ترم لیبر می باشد .

البته مشکلاتی از قبیل احتمال پارگی کیسه آب ، کوریوآمنیونیت ، پره ترم لیبر و دکولمان جفت در حین انجام کار وجود داشت ولی به دلیل دقت در انجام پروسه تحت هدایت سونوگرافی ، تخلیه مایع به آرامی و در درناژ از چنین نقطه ، احتمال بروز عوارض کاهش یافت . میزان پره ترم لیبر به طور متوسط با این روش تا 7 هفته به تعویق افتاده است . در این مورد نیز حدود 5 هفته مدت بارداری افزایش داده شد و فرصتی جهت بلوغ ریه جنین ایجاد شد .


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1
مطلبی برای نمایش وجود ندارد